Browse Ideas with tag 'эрүүл мэндийн төсөл':

Эрүүл мэнд, зөв хооллолтын талаарх төсөл

Stage: Active

Campaign: Project

Сургуулийн хүүхдүүдэд зориулсан төсөл. Бага наснаасаа зөв хооллолт болон өвчнөөс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх мэдлэгтэй болгох. Сургууль бүр дээр сурагчдын зөвлөлийг бий болгож бусаддаа зөв хооллолтын талаар мэдлэг мэдээлэл хүргэх. Сүү ХКтай хамтран сүүн бүтээгдэхүүнийг өдөрт хэрэглэх ач тусыг сурталчлах.

Submitted by

Feedback Score

1 vote

Хорт утааг багасгах төсөл

Stage: Active

Campaign: Project

Гэр хорооллын айлуудыг нүүрс түлэхийг хориглосноор сүүлийн жилүүдэд автомашины дугуй болон бусад төрлийн хог хаягдлыг шатаах явдал ихэссэн. Ингэснээр өвлийн улиралд агаар дахь азот, хүхэр болон фосфорын хэмжээ эрс ихэсч байгаа нь хүний бие махбодод болон ургийн хөгжилд нөлөөлөх сөрөг үр дагавартай болоод байгаа. Хийх ажил нь цахилгаан халаагуурыг сурталчлах. Шөнөдөө айлууд хэрэглэх. Хог хаягдал шатаахын сөрөг үр дагаврыг ...more »

Submitted by

Feedback Score

0 votes

Displaying all 2 Ideas