Эрүүл мэнд, зөв хооллолтын талаарх төсөл

Idea#2

Stage: Active

Campaign: Project

Сургуулийн хүүхдүүдэд зориулсан төсөл. Бага наснаасаа зөв хооллолт болон өвчнөөс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх мэдлэгтэй болгох. Сургууль бүр дээр сурагчдын зөвлөлийг бий болгож бусаддаа зөв хооллолтын талаар мэдлэг мэдээлэл хүргэх. Сүү ХКтай хамтран сүүн бүтээгдэхүүнийг өдөрт хэрэглэх ач тусыг сурталчлах.

Tags

Submitted by

Feedback Score

1 vote

Idea Details

Vote Activity

  1. Agreed

Similar Ideas [ 3 ]

Comments

Add your comment