Project

Эрүүл мэнд, зөв хооллолтын талаарх төсөл

Сургуулийн хүүхдүүдэд зориулсан төсөл. Бага наснаасаа зөв хооллолт болон өвчнөөс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх мэдлэгтэй болгох. Сургууль бүр дээр сурагчдын зөвлөлийг бий болгож бусаддаа зөв хооллолтын талаар мэдлэг мэдээлэл хүргэх. Сүү ХКтай хамтран сүүн бүтээгдэхүүнийг өдөрт хэрэглэх ач тусыг сурталчлах.

Tags

Submitted by
Share this idea:

Stage: Active

Feedback Score

1 vote
Idea#2

Idea Details

Vote Activity

  1. Upvoted

Similar Ideas [ 3 ]

Comments

Add your comment